ZARZĄD
Prezes- Beata Maria Kosieradzka
Wiceprezes- Rafał Zieliński
Skarbnik- Anna Wiloch
Członek Zarządu- Joanna Rodziewicz
KOMISJA REWIZYJNA
Przewodnicząca- Agnieszka Kossakowska Oleszczuk
Zastępca Przewodniczącej- Beata Ksawera Preisner
Sekretarz- Anna Lewandowicz
Członek- Joanna Justyna Kiedrowska