„Komputer moim oknem na świat”

2012

Realizacja projektu „Komputer moim oknem na świat”. Projekt uzyskał akceptację i finansowe wsparcie Fundacji Orange.