Podsumowanie projektu ,,Uczę się Ciebie człowieku”

„Uczę się Ciebie człowieku”- podsumowanie projektu w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) na lata 2014-2020, Priorytet 2 Aktywne społeczeństwo, Kierunek działania 5- Wspieranie aktywnych form integracji społecznej.

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Dębowe Wzgórze” w Szymanowie zakończyło realizację projektu „ Uczę się Ciebie człowieku”. Jego uczestnikami były dzieci i młodzież z powiatu ostródzkiego w wieku 10-24 lat ( 20 osób niepełnosprawnych uczących się w SOSW w Szymanowie i 10 pełnosprawnych harcerzy ze Szkoły Podstawowej z Szymonowa).
Celem głównym projektu była aktywizacja i integracja, budowanie właściwych relacji osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi,
rozwijanie umiejętności społecznych takich, jak praca zespołowa i tolerancja, umożliwienie korzystania z dóbr kulturalno- oświatowych, kształtowanie właściwych postaw obywatelskich.
W ramach projektu odbyły się warsztaty „Razem weselej”- w tym spotkania z psychologiem, warsztaty sportowe „W zdrowym ciele zdrowy duch”, warsztaty aktywizująco- integrujące „ Polska to nasz kraj” oraz wyjazdy edukacyjne „Podróże kształcą”.
Na zakończenie, szczególne podziękowania kierujemy do Partnerów projektu: Szkoły Podstawowej im. Ireny Kwintowej w Szymonowie i Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Szymanowie.
Poza tym dziękujemy instruktorom i wolontariuszom za zaangażowanie i pomoc w realizacji podejmowanych działań oraz wszystkim uczestnikom projektu, bo przecież to właśnie dla nich ten projekt powstał.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *