Pozytywny wpływ środowiska naturalnego na młodego człowieka.

5 maja 2022 r. w ramach projektu „Razem możemy więcej” odbyły się warsztaty ekologiczne – Pozytywny wpływ środowiska naturalnego na młodego człowieka. Podczas warsztatów pt. „Czy jesteś EkoMistrzem?” wzbogacano wiadomości młodzieży o świecie przyrody oraz rozbudzano aktywną postawę wobec ochrony środowiska. Uczestnicy podczas zabaw i konkurencji mieli okazję sprawdzić swoje wiadomości dotyczące wiedzy ekologicznej. Zgodna współpraca zespołowa przyniosła wiele radości z poprawnie udzielanych odpowiedzi. Zajęcia zakończyły się ogniskiem i smacznym akcentem w postaci pieczonych kiełbasek.

Zadanie sfinansowano przez @narodowyinstytutwolnosci ze środków #NOWEFIO na lata 2021-2030