W ramach projektu „Uczę się Ciebie człowieku” odbyła się wycieczka do Parku Etnograficznego w Olsztynku.

Dnia 23.05.2019r. w ramach projektu „Uczę się Ciebie człowieku” odbyła się wycieczka do Parku Etnograficznego w Olsztynku. Celem wycieczki było zapoznanie jej uczestników z dawną zabudową wsi mazurskiej, wyposażeniem zagród wiejskich, szkołą i innymi obiektami dawnej kultury wiejskiej zgromadzonymi w skansenie. Dużą frajdą dla wszystkich b[su_custom_gallery source=”media: 351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362″ link=”lightbox” title=”never”]ył wspólny posiłek w Mc Donaldzie.