„Zespół GRiM – edukacja, rozwój, integracja”

2008-2009 oraz 2011-2012

Realizacja projektu „Zespół GRiM – edukacja, rozwój, integracja” . Projekt otrzymał grant finansowy z Fundacji im. Stefana Batorego w ramach Programu Równe Szanse – Kolorowa Akademia